מהו נוטריון?

כאשר מדען קובע חוק טבע, הוא נשען על הכללה, הנגזרת מתצפיות. "פרדוקס העורב" פותח בשנות הארבעים של המאה העשרים, ובבסיסו הטענה הלוגית לפיה, המסקנה כי כל העורבים הם שחורים שקולה להנחה, כי כל מה שהוא אינו שחור הוא אינו עורב.

עורכי דין בקיאים אמנם ברזי החוק, עם זאת, לא כל עורך דין הוא נוטריון אך כל נוטריון הוא עורך דין, ויש להבחין בין שתי ההכללות הללו. לשכת עורכי הדין אמונה על הנפקת רישיון נוטריון כמו גם על הנפקת רישיון לעיסוק בעריכת דין, אך הקריטריונים עבור כובעים אלו הם שונים.

גאווה מקצועית
כשירותו של נוטריון נמדדת על פי מספר פרמטרים. ראשית, לאחר שעורך דין מתהדר בוותק בן עשר שנים לפחות במקצועו, הוא יכול לפתוח בתהליך, שעם סיומו בכפוף לתנאים, הוא יזכה ברישיון נוטריון. פרט לכך, נכון להיום, נדרש נוטריון להיות אזרח ישראל. האחריות הכרוכה בהענקת שירותים נוטריונים היא כבדה, משום שבין היתר, מוטל על נוטריון לקבוע את אמיתותם של מסמכים ובעצם לתת להם תוקף משפטי. לשם כך נדרשת רמה מוסרית גבוהה מאוד, כדי להבטיח ששלום הציבור ורווחתו לא יתערערו עקב שיקול דעת לקוי שמשמעותו לעתים פגיעה באתיקה המקצועית.

אם יורשע נוטריון בעבירה שיש עמה קלון או במידה והושעה מלשכת עורכי הדין, לא יוכל לשמש בתפקיד.
בשל החובה הציבורית שצוינה לעיל, נוטריון אינו קובע את שכרו על פי הערכתו האישית, והתמחור עבור השירותים הנוטריונים המוענקים קבוע בחוק. למעשה, שירותי נוטריון נתפשים כשירות ציבורי שכל אזרח זכאי לו.

כאשר מתעורר הצורך
כל אדם עלול למצוא את עצמו בהליך משפטי, בין אם הוא נגרר אליו בעל כורחו ובין אם ביוזמתו שלו. מטבעם, הליכים משפטיים מתאפיינים בהצגתם של מסמכים רבים, המהווים עדות וראייה בבית המשפט. מסמך אשר אומת ונחתם על ידי נוטריון מתקבל כעובדה שכמעט ולא ניתן לחלוק עליה.
לפני פניה אל משרד נוטריון יש לוודא כי באפשרותו להעניק לנו את השירות המסוים לו אנו נדרשים. כך למשל, כאשר אנו פונים אל נוטריון לשם תרגום נוטריוני, חשוב לבדוק כי אותו נוטריון שולט הן בשפה בה נכתב המסמך במקור, והן בשפת היעד המדוברת בבית המשפט. עם זאת, נוטריון יכול לחתום על
אישור נכונותו של תרגום במידה והתרגום לא בוצע על ידו כי אם על ידי מתרגם מקצועי.

מאמת ומאשר
ככלל, החיים הם דינאמיים, והסטאטוס שלנו משתנה תדיר, לעתים מתוך בחירה ולעתים בשל אילוץ. כך למשל, כאשר אדם נזקק לקצבה המוענקת על ידי אחת מן הרשויות, מתעורר צורך להמציא "אישור חיים", המעיד כי מקבל הקצבה הוא חי. מסמך שכזה נועד כדי למנוע זיופים ומשיכת קצבאות שלא כחוק.

במקרים אחרים, מספק נוטריון שירותי אימות חתימה, הקובע כי החתימה על מסמך מסוים תואמת את זהותו של האדם החתום עליו.