כימיה אורגנית ושימושיה

כימיה אורגנית כימיה אורגנית היא ענף מחקר הכימיה העוסק בתרכובות אורגניות, כלומר, תרכובות המכילות גם אטומי פחמן וגם אטומי מימן. תחום הכימיה האורגנית הינו תחום בעל תנופה רבה, שכן הוא מהווה את תחום חקר המזון, חקר התרופות, חקר הנשק ועוד. מהי כימיה אורגנית? כימיה אורגנית היא תחום מדעי העוסק בחקר החומרים והתרכובות האורגניים. הכימיה האורגנית עוסקת בחקר המאפיינים של התרכובות האורגניות, הריאקציות של תרכובות אלה בחשיפה לתנאים משתנים (כגון טמפרטורה, רמת חומציות, לחץ ועוד), והאופן שבו ניתן לייצר תרכ...
More